Logo ShriSSWF

Algemene voorwaarden

Door aanmelding via de website accepteert men de navolgende voorwaarden, waarvan door de Shri Satyam Sai World Foundation niet zal worden afgeweken. Wanneer de betaling binnen is, is de inschrijving definitief en staat de deelname vast.

Verantwoordelijkheid clausule

Organisatoren en officials zijn zonder uitzondering onbetaalde vrijwilligers, die de Shri Satyam Sai World Foundation evenementen uit dienstbaarheid (seva) organiseren of begeleiden. De Shri Satyam Sai World Foundation kan en zal daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of is niet aansprakelijk voor enig gevolg van deelname aan het evenement of daarmee samenhangende activiteiten.

Afmeldingen

De Shri Satyam Sai World Foundation accepteert iedere afmelding ongeacht de redenen, onder de navolgende financiële regeling. Afmeldingen dienen per email te worden gedaan naar info@happyfamilyweekend.com. In verband met reserveringskosten kan van restitutie bij afmelding slechts sprake zijn onder de volgende voorwaarden:

  • tot 14 dagen na aanmelding via de website volgt 100% restitutie van het reeds betaalde bedrag.
  • tot 7 weken voor de start: restitutie van 50% van het reeds betaalde bedrag.
  • vanaf 7 weken voor de start: geen restitutie (tenzij er sprake is van overmacht zoals ernstige ziekte of overlijden binnen familie/kennissen kring)

Ter bevestiging van de afmelding ontvangt de deelnemer een nota van de Shri Satyam Sai World Foundation met daarin de annuleringskosten van 20,00 euro. Voor een teruggave van de annuleringskosten kan de deelnemer terecht bij zijn/haar annuleringsverzekering. Bij
annulering worden er altijd kosten in rekening gebracht. Deze verzekering wordt niet afgesloten via Shri Satyam Sai World Foundation.

Reis- en annuleringsverzekeringen

De deelnemer wordt geadviseerd zelf elders een reis- en/of annuleringsverzekering af te
sluiten. Dit is niet mogelijk via Shri Satyam Sai World Foundation.

Betalingen

De deelnemer wordt geadviseerd zelf elders een reis- en/of annuleringsverzekering af te
sluiten. Dit is niet mogelijk via Shri Satyam Sai World Foundation.

Overig

Deelnemer gaat akkoord dat er tijdens het evenement gefotografeerd en gefilmd zal worden.
Mocht de deelnemer hier niet akkoord mee zijn dan dient de deelnemer dit bij aankomst van
het evenement aan te geven bij de ontvangstreceptie. Tijdens het evenement is het niet
toegestaan om op eigen initiatief te fotograferen en/of te filmen.